ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Διδασκαλία με την Τεχνητή Νοημοσύνη – Μοναχισμός – Β’ Γυμνασίου – 2024

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας. Η χρήση της στην εκπαίδευση εμπεριέχει προκλήσεις καθώς εισάγει νέους τρόπους ενίσχυσης των εκπαιδευτικών πρακτικών.