ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΠΑΤΕΡΑΣ…

Η πατρική φιγούρα στο διάβα των χρόνων. Σημείο ακόμη αμφιλεγόμενο ή ξεκάθαρα, πλέον, το γερό θεμέλιο όπου πάνω του στηρίζονται…