ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ιωάννης Κ. Κορναράκης

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, θεολογικής Σχολής, Πανεπιστημίου Αθηνών