ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Διεθνής Ημέρα Αδελφοσύνης

Ἐν μέσῳ τῆς πολυφωνίας καὶ τῆς ποικιλότητας τῶν ἀνθρωπίνων κοινω,
νιῶν ποὺ ὑφίστανται στὸν σύγχρονο κόσμο+ τίθεται συχνὰ τὸ ἐξῆς ἐρώτημα9
εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ξεπεράσουμε κάθε εἴδους ταυτότητα…