ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1967
1 L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage . Louvain, 96 σ. (διπλωματικὴ ἐργασία). /ΒΙΒΛΙΟ            Εδώ