ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

[vc_row css=”.vc_custom_1679394429835{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f4f3f0 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Α/Α                                    ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                                  1985
56 Εἰσαγωγὴ στὴν Ὀρθόδοξη Συμβουλευτικὴ Ποιμαντική, Ἐκκλησιαστικὸν καὶ Μορφωτικὸν Ἵδρυμα Ἰωάννου καὶ Ἐριέττης Γρηγοριάδου: Σειρὰ Μορφωτικὴ ἀρ. 2, Ἀθῆναι, 112 σ. /BIBLIO Εδώ
57 Στιγμιότυπα καὶ περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικῆς διακονίας, τ. 3, Ἀθήνα, 184 σ. /BIBLIO Εδώ
58 Ἕνα ἔτος, μία πρόκληση, σ. 8-9./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
59α Συναντήσεις ζωῆς, σ. 24-26./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
59β Η συνάντηση/ Άρθρο  Εφημερίου Εδώ
60 Πανεπιστήμιο καὶ ζωή. Ἔρευνα πνευματικῆς γεωγραφίας, σ. 56-58./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
61 Τῆς Ἱερωσύνης, σ. 72-73./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
62 Ὀρθόδοξη πνευματικὴ ζωὴ καὶ γάμος, σ. 96-99./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
63 Συζητώντας γιὰ τὸ γάμο, σ. 120-122 , 136-138./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
64α Πρεσβυτέρες τοῦ καιροῦ μας, σ. 160-161./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
64β Ο Παπα-Νάρκισσος/΄Αρθρο Εφημερίου Εδώ
65 Μετὰ δεκαπέντε ἔτη, σ. 184-185./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
66 Παραλειπόμενα, σ. 200-202./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
67 Ἡ ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀθεΐας, σ. 216-218.   /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
68 Σχεδίασμα Πνευματικής Γεωγραφίας, σ. 231-234./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
69 Ταξιδιωτικοὶ ὁδηγοί, σ. 248-249, 264-265./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
70 Προεόρτια, σ. 280-281, 304-305./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
71 Σχέσεις τῶν φύλων στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, στὸ Ἰω. Παρασκευόπουλου κ.ἄ. (ἐπιμέλεια), Οἱ διαφυλικὲς σχέσεις, τόμος Α΄, Ἔκδ. Ἑλληνικὰ Γράμματα, Ἀθήνα, σ. 216-225./ΑΛΛΑ Εδώ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις