ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

[vc_row css=”.vc_custom_1679394429835{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f4f3f0 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1988
103 Σημειώσεις Ποιμαντικῆς (Προϋποθέσεις – Μορφὲς τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου – Γυμνάσματα ποιμαντικὰ – Ποιμαντικὴ βιβλιοθήκη), Ἀθήνα, 108 σ. /ΒΙΒΛΙΟ Εδώ
104 Σύγχρονοι ποιμαντικοὶ προβληματισμοί, Ἀθήνα, 133 σ. /ΒΙΒΛΙΟ Εδώ
105 Ποιμαντικὴ Βιβλιοθήκη. Πρόσωπα καὶ κείμενα (βιβλιογραφικὸς ὁδηγὸς ἐρευνητικῶν γυμνασμάτων). Σὲ συνεργασία Βαρβάρας Γιαννακοπούλου. Σειρὰ «Πνευματικὴ Γεωγραφία», Ἀθήνα 1988, 53 σ. καὶ 1991, 29 σ. /ΒΙΒΛΙΟ Εδώ
106 Ποιμαντικὲς ἐπισκέψεις, σ. 16-17, 40-41, 56-58./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
107 Πρόσωπα καὶ κείμενα, σ. 72-73 , 88-90./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
108 Ποιμαντικὴ βιβλιοθήκη, σ. 74-77, 91, 115-118, 138.//ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
109 Τόποι, ἄνθρωποι, βιβλία…, σ. 112-114./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
110 Θεραπευτικὸς τουρισμός, σ. 136-137./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
111 Χρόνου φείδου, σ. 168-169./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
112 Στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Εὐρώπη. Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, σ. 184-186, 208-210 καὶ σὲ ἀνάτυπο 24 σ./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
113α Ο  λόγος  που παίρνει πρόσωπο/ άρθρο Εφημερίου Εδώ
113β Ἡ πληροφορικὴ στὴ ζωή μας (προβληματισμοὶ καὶ ἐφαρμογὲς στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο) σ. 240-242, 272-274, 296-299, σ. 312-313 καὶ σὲ ἀνάτυπο 44 σ. /ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
114α Ὑπάρχω … ἄρα δὲν ὑπάρχεις, σ. 336-337./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ
114β Ο επαίτης της χάριτος / Άρθρο  Εφημερίου Εδώ
115 Μνήμην ἄγειν ἐτάχθημεν …, σ. 368-369./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ Εδώ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις