ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1984
42 Στιγμιότυπα καὶ περιπλανήσεις σὲ δρόμους ποιμαντικῆς διακονίας, τ. 2. Ἀθήνα, 168 σ. /ΒΙΒΛΙΟ                          ΔΨ
43 Συμβουλευτικὴ Ποιμαντική, Ἐκδ. Λύχνος, Ἀθήνα, 124 σ/ΒΙΒΛΙΟ                ΔΨ

Λόγω πνευματικών Δικαιωμάτων έχουν αναρτηθεί, το εξώφυλλο και τα περιεχόμενα του βιβλίου

43α Η χρήση  των ναρκωτικών ως ποιμαντικό πρόβλημα/Άρθρο Εφημερίου                  ΔΨ
44 Πρὸς   ἐκκλησιασμό, σ. 24-26./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                         ΔΨ
45 Ἑορταστικά, σ. 40-42./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                            ΔΨ
46 Ἡ δύναμη τῆς εἰκόνας, σ. 56-57, 72-74./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                       ΔΨ
46β Ο αγιογράφος / Άρθρο Εφημερίου                        ΔΨ
47 Φῶς ἀναστάσιμο, σ. 88-89./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                      ΔΨ
48 Ποιμαντικὰ σημεῖα στίξεως, σ. 104-105./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                          ΔΨ
49 Δυσκολίες ἐπικοινωνίας, σ. 120-122/ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                          ΔΨ
50 Προσκλητήρια γάμου , μηνύματα   ζωῆς, σ. 136-128./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                     ΔΨ
51 Γιὰ μιὰ ἱστορία ἀγάπης, σ. 152-153/ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                         ΔΨ
52 Φιλοξενία, σ. 184-185./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                         ΔΨ
53 Ἡ στάση φιλοξενίας, σ. 200-202./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                   ΔΨ
54 Ἡ τέχνη τῆς   ἀγάπης, σ. 232-234 , 248-249 , 264-265./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                       ΔΨ
54.1 Τιμή  εις πρόσωπον γέροντος                     ΔΨ
55 Μηνύματα σωτηρίας, σ. 280-281./ΑΡΘΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ                      ΔΨ
Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις