ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

[vc_row css=”.vc_custom_1679394429835{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f4f3f0 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1982
19 Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση (ἐπιμέλεια), Ἔκδ. Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας     Εὐγονικῆς, Ἀθήνα, 330 σ./ΒΙΒΛΙΟ  

Το  βιβλίο δεν αναρτάται λόγω πνευματικών δικαιωμάτων

20 Θρησκευτικὲς ἀξίες καὶ ἐμπειρίες στὴν ποιμαντικὴ πράξη καὶ συμβουλευτική. Ἐντυπώσεις ἀπὸ πανευρωπαϊκὴ οἰκουμενικὴ σύσκεψη στὸ Λουβλίνο τῆς Πολωνίας ἀπὸ 2 ἕως 9 Σεπτεμβρίου 1981, Ἀθῆναι 1982, περ. «Ἐφημέριος», σ. 72-73, 93-95 καὶ σὲ ἀνάτυπο 16 σ. Ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Καθηγητοῦ στὴ σύσκεψη μὲ τίτλο Beratende Seelsorge in der Orthodoxen Kirche δημοσιεύτηκε στὸ περ. Wege zum Menschen τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1983, σ. 157-163. /ΑΡΘΡΟ             Ελληνική γλώσσα

Ανάτυπο στη γερμανική γλώσσα

21 Γάμος καὶ οικογένεια στὴ Θεολογία καὶ τὴν Ποιμαντική της Ορθοδόξου Εκκλησίας, περ. «Κοινωνία», τεῦχος 4, Ὀκτωβρίου -Δεκεμβρίου, σ. 373-382./ΑΡΘΡΟ              Εδώ
22 Οἰκογένεια καὶ οἰκογενειακὴ ἀγωγὴ μεταξὺ παραδόσεως καὶ ἐκσυγχρονισμοῦ στὴν Ἑλλάδα σήμερα, περ. «Ἐκκλησία», ἔτος ΝΘ΄, 1-15 Ἰουλίου, ἀρ. τεύχους 13-14, σ. 335-340 καὶ σὲ ἀνάτυπο 24 σ.ΑΡΘΡΟ              Εδώ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις