ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

[vc_row css=”.vc_custom_1679394429835{padding-top: 100px !important;padding-bottom: 100px !important;background-color: #f4f3f0 !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  2004
336  Ποιμαντικὴ Γάμου, Οἰκογενείας καὶ ἰσότητας τῶν δύο φύλων, Διδακτικὲς σημειώσεις, Ἀθήνα, 478 σ./ Βιβλίο Εδώ
 337 Σημειώσεις τοῦ ἐπιλεγομένου Μαθήματος Εἰδικὰ Θέματα Ψυχολογίας, Ἀθήνα, 106 σ. /Βιβλία

 

Εδώ
 338 Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ οἱ χρήσεις της, τεῦχ. 1, σ. 4-5. / Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 339 Τί σημαίνει ἡ Κυριακή; τεῦχ. 2, σ. 19-20, 22 καὶ στὸν ἱστότοπο:

http//www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/worship/kyriaki.htm/ Άρθρο Εφημερίου

Εδώ
 340 Ὁ ἄνθρωπος ποὺ μετράει τὰ σύννεφα, τεῦχ. 3, σ. 6-7./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 341 Ἀναζητήσεις, τεῦχ. 5, σ. 6-8./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 342 Θρησκεῖες καὶ βία, τεῦχ. 4, σ. 25-27./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 343 Βιοτεχνολογία καὶ Βιοηθικὴ στὸν Ἡμερήσιο Ἀθηναϊκὸ τύπο, τεῦχ. 6, σ. 8-10./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 344 Ἔχουμε ἀγῶνες   σήμερα, τεῦχ. 7, σ. 15-17./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
 345 Δέηση, τεῦχ. 8, σ. 8-10./ Άρθρο Εφημερίου

 

Εδώ
346 Ἡ Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ Ψυχολογία καὶ ἡ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων (σὲ συνεργασία μὲ Στ. Κουμαρόπουλο), τεῦχ. 10, σ. 15-17, τεῦχ. 11, σ. 16-18./ Άρθρο Εφημερίου Εδώ
 347 Ἡ ὑπέρβαση τῆς τρομοκρατίας. Ἀφιέρωμα: Μορφές τρομοκρατίας στόν 21ο αἰώνα, Ἀπρίλιος, 151-153.  /Άρθρο Ευθύνη

 

Εδώ
 348 Η υπέρβαση ἑνὸς μύθου. Ἀφιέρωμα: Ὁ μύθος τοῦ «Λαϊκοῦ Κράτους», Δεκέμβριος, σ. 610-611./Άρθρο Ευθύνη

 

Εδώ
 349 De l’image à la ressenblance. Dialectique philocalique entre création et créativité artistique dans la tradition orthodoxe, στὸ Isabelle Grellier – Hans Strub – Ermanno Genre (ἐπιμέλεια), Tradition chrétienne et créativité artistique. Actes du congrès de théologie pratique de Rome ; Edition S.I.T.P. 2004, σ. 227-238. /Άλλα

 

    Εδώ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις