ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

   
            
Ιωακείμ και Άννα και Θεοτόκος

Ανάρτηση: 21 ΟΚΤ 15
Πηγή εικόνας: http://http://www.diakonima.gr