ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΘΕΜΑ: «Οι Φίλοι της Ζωής»

Χρόνος: 27, 28, 29 Σεπτεμρβίου 2019
Σχετικός Ιστότοπος:  εδώ
Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ
Σχετική Εισήγηση: Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Εκκλησία και ΑΙμοδοσία.

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα