ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Άμεσες έρευνες
Γεώργιος Κ. Σκλίας

Έρευνα με Θέμα: «Ο Χριστιανισμός, η πιο δημοφιλής από τις παγκόσμιες θρησκείες.

 Σχόλια και στοιχεία της Έρευνας: εδώ        Πληθυσμός Θρησκειών ανά χώρα: εδώ         Πληθυσμός  Χριστιανών ανά ήπειρο: εδώ 

Περισσότερα...