ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Εορταστική Εκδήλωση για τους Τρεις Ιεράρχες

Οργάνωση: Φιλολογικός  Σύλλογος Παρανασσός
Τόπος: Αίθουσα Τελετών του Κεντρικού Κτηρίου του Συλλόγου
Χρόνος: 30 Ιανουαρίου 2017, ώρα 19:00
Πρόσκληση: εδώ
Περισσότερα: εδώ
Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ  26   ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα