ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Οργάνωση:Στο πλαίσιο  του 25ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου  (11-14 Μαΐου 2017  Κέρκυρα) Χρόνος: 14 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00. Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑ Περισσότερα: εδώ

Περισσότερα