ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Τιμή σ’ εκείνους…

Άκουσα αυτό το ποίημα πρώτη φορά στα 15 χρόνια μου, στο μάθημα της λογοτεχνίας. Ήταν πρωτόγνωρος ο ενθουσιασμός που με κατέλαβε.