ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο,

 Διεξαγωγή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ποιμαντική Θεολογία και Αγωγή”, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής                    Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών                                 Στοιχεία της Έρευνας: εδώ

ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ, Η Αθήνα και τα πέριξ της Αττικής

Η  Αθήνα του  παρελθόντος και του παρόντος, εκκλησιαστικές μορφές  της ιστορίας των Αθηνών,     Οι Ναοί και το ενοριακό τους έργο    Διεξαγωγή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ποιμαντική Θεολογία και Αγωγή”, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής                    Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, (Ερευνητικό Πρόγραμμα 70/4/3102)                       Στοιχεία της Έρευνας: εδώ Σημείωση: Το κείμενο της έρευνας δημοσιεύτηκε και στο βιβλίο:         «Πόλη και Κινηματογράφος», Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ […]

Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα  Σήμερα

        Διεξαγωγή: Πανεπιστήμιο Αθηνών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς,          Στοιχεία της Έρευνας: εδώ