ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Η Ποιμαντική Απολογητική της Ελλαδικής Εκκλησίας μέσα από το δελτίο της «προς το λαό», για θέματα σύγχρονων προκλήσεων και προβληματισμών. Με αφορμή την εθνική παλιγγενεσία.

Τρία είναι τα βασικά μέρη του θέματός μας. Το πρώτο έχει να κά-νει με μία μικρή γνωριμία γύρω από το τι μπορεί να ορισθεί ως «Ποιμαντική Απολογητική».

Περισσότερα