ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

ΘΕΜΑ: «Αρχή και Εξέλιξη του Κόσμου και του Ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου».

Διεπιστημονικό Συνέδριο

ΘΕΜΑ: «Αρχή και Εξέλιξη του Κόσμου και του Ανθρώπου με αναφορά στην Εξαήμερο του Μ. Βασιλείου».
Οργάνωση: Θεολογική Σχολή-Εταιρεία Φίλων του Λαού
Χρόνος: 17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Τόπος: Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου και στην Αίθουσα Μ. Ευεργετών της Εταιρείας των Φίλων του Λαού.
Σχετικός Ιστότοπος:  εδώ
Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ

Μοιραστείτε:

On Key

Σχετικά άρθρα