ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

           Παρακολουθώντας το τρίτο σεμινάριο του etwinning: ““Εργαλεία δημιουργίας ιστοτόπων- Συνεργατικά και υποστηρικτικά εργαλεία” έμαθα για τη χρήση πρόσθετων στη δημιουργία παρουσιάσεων που τις κάνουν διαδραστικές, με δυνατότητα διά ζώσης, σύγχρονης διδασκαλίας με την παράλληλη χρήση τάμπλετς που προσφέρει το σχολείο. Τον πίνακα για τους μακαρισμούς δημιούργησε το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης chatgpt.

          Με ευχάριστη έκπληξη διαπίστωσα πόσο εύκολα δημιουργήθηκε ένα υπέροχο μάθημα με το πρόσθετο “peardeck.com” που μπορεί να κατεβάσει ο εκπαιδευτικός από το playstore της google.

          Τα εργαλεία του πρόσθετου δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός το μάθημα με δρα- στηριότητες έναρξης του μαθήματος, να προκαλέσει το ενδιαφέρον του μαθητή, να τον προϊδεάσει με κάτι γνωστό που θα το συνδέσει με το μάθημα. Κατόπιν προσθέτει εργασίες, δράσεις, συνεργατικές αφορμές, ομαδικές ενασχολήσεις με τα επιμέρους θέματα και στο τέλος του μαθήματος πέρα από τις αξιολογικές διασκεδαστικές εργασίες αφομοίωσης του μαθήματος, τοποθετεί τα συμπεράσματα που κατέληξαν σε προβληματισμό και μεταφορά τους στο σύγχρονο κόσμο ώστε να ενστερνιστούν τις γνώσεις και δεξιότητες που αφομοίωσαν με αποτελεσματικό τρόπο. Ενδιάμεσα μπορεί ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί σε ζώντα χρόνο την προσοχή των μαθητών του με την υποβολή τους σε σύντομες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύρε και τοποθέτησε ιδεών σε πίνακες / εννοιολογικούς χάρτες, ερωτήσεις σύντομης απάντησης και προτάσεις που ζητούν τη γνώμη των μαθητών. Τα αποτελέσματα μπορεί να δει και ο ίδιος σε ιδιαίτερο σύνδεσμο που στο τέλος του μαθήματος δίνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και ο μαθητής που μπορεί να πάει αργότερα, μέσω email, και να δεί πού έκανε λάθος και πού απάντησε σωστά. Έτσι η ανατροφοδότηση είναι πολύ ωφέλιμη και με ευχάριστο τρόπο βοηθά με διαφοροποιημένη διδασκαλία τους μαθητές ανάλογα με τις προσωπικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

         Μπορεί, επίσης, ο εκπαιδευτικός, αν κάνει κοινή χρήση της παρουσίασης να καταστήσει ένα μάθημα ασύγχρονης διδασκαλίας, ή εργασίας μεταξύ των μαθητών της τάξης σε κοινή ώρα, ή σε ώρα που τον κάθε μαθητή βοηθάει να συγκεντρωθεί και κατόπιν ο εκπαιδευτικός να δώσει μέσω σχολίων βοήθεια και βαθμολογία στους μαθητές του.

           Ο εκπαιδευτικός, επίσης, μπορεί να διαιρέσει το μάθημά του σε ενότητες και να μοιράσει σε κάθε διδακτική ώρα το διδακτικό υλικό για διευκόλυνση των μαθητών του ώστε να αφομοιώσουν την κάθε ενότητα με άνεση και πολλά παραδείγματα.

            Τα υπέροχα σκίτσα που προσφέρει το peardeck.com είναι πολύ ελκυστικά για τους μαθητές του γυμ- νασίου, εξιτάρει τη φαντασία, φέρνει πιο κοντά σε παιγνιώδη διάθεση τον μαθητή κι έτσι τον ωθεί να μαθαίνει με χαρούμενη διάθεση πώς να μαθαίνει σωστά και να αφομοιώνει όσα έμαθε σε βάθος χρό- νου.
           Σας παραθέτω την παρουσίαση ως έγγραφο pdf (εδώ), ως διαδικτυακό σύνδεσμο εγγράφου με κοινή χρήση (εδώ) και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα την ενασχόλησή σας. Δοκιμάστε το!