ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Το Κέντρο Ποιμαντικών Ερευνών, Μελετών και Εφαρμογών “Διαποίμανση”  ερευνά και μελετά  Θέματα  Ποιμαντικής.

Απευθύνεται σε όσους ασχολούνται με το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας (Ποιμένες και τους λαϊκούς συνεργάτες τους  σε  θεολόγους     καθηγητές, φοιτητές των Θεολογικών Σχολών και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και σε ερευνητές).    

Περιέχει ποιμαντικό υλικό, όπως άρθρα (δημοσιευμένα στον Εφημέριο και αλλού), βιβλία, ερευνητικές εργασίες (διδακτορικά, μάστερ),  καθώς επίσης και ενημέρωση για  ποιμαντικά δρώμενα και άλλα.

Σκοπός του είναι να συνδράμει όσους ασχολούνται με την Ποιμαντική Επιστήμη και την Ποιμαντική Πράξη στο χώρο της Εκκλησίας.