ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Κυκλοφορήθηκαν τα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ὑμεῖς γὰρ
ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» 1821-2021».
Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε»
1821-2021 πραγματοποιήθηκε από 4 έως  7 Νοεμβρίου 2021 στην
ανακαινισμένη Αίθουσα Οπτικοακουστικής Διδασκαλίας  Α’ της
Σχολής υβριδικά, με φυσική αλλά και εξ αποστάσεως παρουσία.
Στο Συνέδριο συμμετείχε με εισήγησή του ο Ομότιμος
Καθηγητής της Θ.Σ. του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και
Θρησκειολογίας κ. Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος, με τίτλο: «Ο
εορτασμός των διακοσίων χρόνων από την κήρυξη της
Επαναστάσεως του 1821. Η αναδρομή ως προοπτική ελπίδας και
ζωής» (σ. 463-467˙ στον έντυπο τόμο σ. 429-433).

Δείτε τα πρακτικά: εδώ