ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Μελέτη του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας – Θείας Κοινωνίας
Γ’ Γυμνασίου 2ο Γυμνάσιο Καλύμνου 2024

Η μελέτη του μαθήματος με παρουσίαση google slides με το πρόσθετο  peardeck.com είναι ακόμη πιο ελκυστική όταν ενθαρρύνουμε τους μαθητές μας να κατεβάσουν στο λογαριασμό τους το πρόσθετο και να το χρησιμοποιήσουν για την προσωπική τους μελέτη.  Το πρόγραμμα διαθέτει σύνδεσμο καταγραφής των απαντήσεων που οι μαθητές στέλνουν στον εκπαιδευτικό και συμβάλλει στην ανατροφοδότηση, την εμπέδωση και τη βεβαιότητα ότι αφομοίωση το προς μαθησιν υλικό. Καλή αρχή!

Δείτε όλη την παρουσίαση: εδώ