ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Σκέψεις προς… σκέψιν

Ακούγεται σαν η πιο μικρή (kleine) μουσική συμφωνία. Υπαινίσσεται το μουσικό πεντάγραμμο. Είναι τα αρχικά της πιο σύντομης νυχθήμερης προσευχής, που και να θέλεις δεν την ξεχνάς. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο έστω κι αν την πεις σωστά ή την προφέρεις λανθασμένα. «Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν Με» (ΚΙΧΕΜ) ή «Κύριε Ιησού Χριστέ μη με ελεείς» (διήγηση στο Γεροντικόν). Η απάντηση είναι μία: Το Έλεος του Χριστού, του Κυρίου της Οικουμένης. Αυτό πιστεύεις, αυτό ελπίζεις, αυτό περιμένεις, χωρίς να υποχρεώνεσαι να αναμένεις σε γραμμή προτεραιότητας…

Το λες και γίνεται, εδώ και τώρα: ότι ελεήμων ο Κύριος και φιλάνθρωπος! Το αν η απάντηση είναι σύμφωνη με αυτά που περιμένεις δεν το γνωρίζω. Εκείνος γνωρίζει (Κύριος οίδεν) και κανονίζει, όχι αυθαίρετα. Μοιράζει «επί δικαίους και αδίκους», σύμφωνα με τις ανάγκες τους χωρίς να υπακούει στο «ανάγκα και θεοί πείθονται». Αυτός γνωρίζει τις ανάγκες μας και πράττει αναλόγως. Δεν συμπίπτουν πάντοτε οι ανάγκες μας, η ζήτηση με την προσφορά. Δεν ακολουθεί τους νόμους της αγοράς. Αυτός ξέρει τι κάνει, έστω κι αν εμείς δεν γνωρίζουμε το ίδιον συμφέρον ή όφελος. Αυτός γνωρίζει τα «καλά και συμφέροντά» μας. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Γενηθήτω το θέλημά Σου…

Αλέξανδρος Μ. Σταυρόπουλος

Η κλίμακα του ντο, αναπαρίσταται με 7 αγγελάκια.

Υπάρχουν Κλίμακες και… κλίμακες!