ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH


Μετα-σκέψεις προς… σκέψιν, στην αρχή της Μ. Τεσσαρακοστής

Το αμφί-σημον «μετά» 
μ.Χ: μετά Χριστόν ή και μετά Χριστού;

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ