ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ/ Θάνατος

 

 

 

   
D

Τα  μαθήματα Ζωής ενός  νευροχειρούργου που  διαγνώσθηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο