Ἡ συμβουλή τῆς  ἡμέρας                

«μετὰ βουλῆς πάντα ποίει» (Γέρων Ἰωάννης)

Ὁ σκοπὸς ἑνὸς ταξιδιοῦ,

 δὲν εἶναι πάντα νὰ ἀναζητᾶς καινούριους προορισμούς,

ἀλλὰ νὰ βλέπεις τὰ τοπία ποὺ ἀνοίγονται μπροστά σου

 μὲ καινούρια μάτια καὶ ματιά.

                                                                                                           Μαρσέλ Προύστ

    Σχετικά κείμενα:
   1. «Τα έκπληκτα μάτια», ἂρθρο στὸν Ἐφημέριο, 1993.
 
Αναρτήθηκε: Παρασκευή   8  Ιουλίου  2016

 

 

Παῖς ὤν κόσμιος γίνου,

                              ἡβῶν ἐγκρατής,

                                                            μέσος δίκαιος,

                                                                                      πρεσβύτης εὔβουλος,

                                                                                                                                    τελευτῶν ἄλυπος.

                                                                                        (Παραινετικὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ κείμενο)

Περισσότερα: Μεθηλικιώσεις και Περάσματα, Ποιμαντικές Σκέψεις
 
Αναρτήθηκε:Παρασκευή  1 Ιουλίου   2016

 

 Τέρμα  στη  μονόπλευρη...θεώρηση των πραγμάτων!
Το σκίτσο προέρχεται απο διαφημιστική καταχώρηση βορειογερμανικής τράπεζας  στο περ. THE ECONOMIST, τεύχος 2-8 Μαρτίου 1991, σ. 77.

 

              «γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί». 

                                                                                                                                              Ματθ. 10, 16-17

    Σχετικά κείμενα:
   1. «Φρονιμάδα  καί ἀκεραιότητα», ἂρθρο στὸν Ἐφημέριο, 1990.
 
Αναρτήθηκε: Πέμπτη  2 Ιουνίου  2016

 

 

«Ἐὰν  θέλεις» νά λάβης κάτι καὶ τὸ ἔχης ἀνάγκη, νά μὴ γογγύσης κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, μὲ τήν σκέψι διατὶ δεν ἐκατάλαβε νά μοῦ τὸ δώση μόνος του, ἀλλὰ εἰπὲ ἀνοικτά, μὲ ἁπλότητα, σὲ παρακαλῶ, δός μου αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, διότι ἔχω ἀνάγκη΄ διότι αὐτὴ εἶναι ἡ ἁγία ἁγνεία στην καρδιά΄ διότι ἐὰν δέν εἰπῆς, ἀλλὰ γογγύσης καὶ μεμφθῆς μὲ τὴν καρδιά  σου ἔχεις τὸ κρῖμα».

                                                                                                                          Ἄββᾶς  Ἡσαϊας, ἀσκητὴς Δ΄αἰώνα.

Σχετικά κείμενα:
1. «Μαθήματα ὀρθοφωνίας», ἂρθρο στὸν Ἐφημέριο, 1987.
 
Αναρτήθηκε:Τετάρτη  1 Ιουνίου  2016