ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Κατά χρονολογική σειρά

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ὑμεῖς γὰρἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» 1821-2021».

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε»

Περισσότερα...
Share the Post:

Σχετικές αναρτήσεις

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Σήμερα γίνεται πολὺς λόγος, μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπάρχουσα φτώχεια, τὴν ἀνέχεια, τὴν οἰκονομικὴ κρίση, γιὰ τοὺς τρόπους ἀντιμετωπίσεως αὐτῶν τῶν καταστάσεων.

Περισσότερα...