ΔΙ Α Π Ο Ι Μ Α Ν Σ H

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών
Ερευνών Μελετών και Εφαρμογών

Κατά χρονολογική σειρά

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ὑμεῖς γὰρἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε» 1821-2021».

Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, υπό τον τίτλο «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε»

Περισσότερα...