ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ Στρογγυλές Τράπεζες


ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ
ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
 
Οργάνωση:Στο πλαίσιο  του 25ου Πανελληνίου Ψυχιατρικού Συνεδρίου  (11-14 Μαΐου 2017  Κέρκυρα)
Χρόνος: 14 Μαΐου 2017 και ώρα 12:00.
Τόπος: ΚΕΡΚΥΡΑ
 
Περισσότερα: εδώ
Αναρτήθηκε:ΤΕΤΑΡΤΗ   26  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017