ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Ποιμαντική Εκπαίδευση

 

Προγράμματα Εκπαίδευσης         

https://cdn.uclouvain.be/styles/full_content/groups/cms-editors-teco/fabienne/cetp/Diavertige.jpg?itok=5rfZEyf2Πιστοποιητικό στην Ποιμαντική Θεολογία

Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain-La-Neuve

Βέλγιο

Certificat en théologie pastorale (CeTP)

Louvain-La-Neuve

https://uclouvain.be/fr/facultes/theologie/cetp.html

 

                                                                                                    Περισσότερα: εδώ
       

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
                           ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ»
         
ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Σχεδίασμα για την ανάπτυξη των Ποιμαντικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από της Ιδρύσεως της μέχρι σήμερα, Αθήνα  2017.                                                                                                                                                       Διαβάστε το κείμενο: εδώ
 
2.  Βαρβάρας Γιαννακοπούλου, Η Ποιμαντική Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ, (απο τα Πρακτικά του Θεολογικού Συμποσίου «180 Χρόνια Θεολογικών Σπουδών, Αθήνα 2017).

Διαβάστε το κείμενο: εδώ

 
3. Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Θεώρηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ποιμαντική Θεολογία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2014.                                                                                                                                                       Διαβάστε το κείμενο: εδώ
 
 
ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
          Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κοινωνία, Πολιτισμός και Θρησκεία».
                      Μάθημα:  «Η Θεολογική Διάσταση του Γάμου»
                      Περισσότερα: εδώ

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
          Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κοινωνία, Πολιτισμός και Θρησκεία».
                      Μάθημα:  «Η διάκριση στο Εκκλησιαστικό Συμβουλευτικό Έργο»
                      Λίγα λόγια για το μάθημα: εδώ,  Περισσότερα: εδώ

 

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ: ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
          Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: «Κοινωνία, Πολιτισμός και Θρησκεία».
                      Μάθημα:  «Ποιμαντική Θεολογία και Μεθοδολογία. Σύγχρονες Προσεγγίσεις σε Εκκλησιαστικά ζητήματα»
                                       Λίγα λόγια για το μάθημα: εδώ,     Περισσότερα: εδώ