Στο Ποιμαντικό Ημερολόγιο αναγράφονται εορτές, γεγονότα, δράσεις με Ποιμαντικό Ενδιαφέρον.