ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  

1. Ἀ. Μ. Σταυροπούλου,  Χριστιανικὴ Παράδοση καὶ καλλιτεχνικὴ δημιουργικότητα.

(Περιοδικό «Ευθύνη», Πρόκειται γιὰ απόδοση στα ελληνικὰ ανακοινώσεως του συγγραφέα σὲ διεθνὲς συνέδριο στη Ρώμη Το 2001 με τίτλο Από τήν εικόνα στην ομοίωση. Φιλοκαλική διαλεκτική μεταξὺ δημιουργίας και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας στην ορθόδοξη παράδοση. Το πρώτο μέρος δημοσιεύτηκε στην «Ευθύνη» Τον Οκτώβριο του 2001, σ. 327-329 και συμπεριελήφθη στα Δοκίμια των Ελλήνων (επιμέλεια Κώστα Ε. Τσιρόπουλου), Μέγας Αστρολάβος-Ευθύνη, Αθήνα 2002, σ. 525-528. Το πλήρες κείμενο βλ. στο Α.Μ. Σταυρόπουλου, Ιχνηλασίες 2007, σ. 130)
   

                                                                                                               Κείμενο: εδώ