ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/Ποιμαντική Γάμου και Οικογενείας

                                    (Ταξινόμηση κατά χρονολογική σειρά εκπόνησης)Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2009)
Θέμα: Πολιτιστική  διάσταση  της Ποιμαντικής-Ποιμαντική διάσταση του Πολιτισμού
Εκπονήσασα: Μαριάννας Δρε-Λαΐζηνού
 
   Δείτε την εργασία: εδώ
 
Αναρτήθηκε: ΤΡΙΤΗ  16  ΜΑΙΟΥ   2017

 

Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)
Θέμα: Ατομικοί  κύκλοι  ζωής, Διαζύγιο
 Εκπονήσασα: Χρυσούλα  Π. Χατζηλία
 
   Δείτε την εργασία: εδώ
 
Αναρτήθηκε: ΤΡΙΤΗ  16  ΜΑΙΟΥ   2017

 

Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)
Θέμα: Η ποιμαντική αντιμετώπιση  της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελληνική οικογένεια λαμβανομένων υπόψη των επιστημών του ανθρώπου
    Ασημένιας Κουρτεσάκη
 
   Δείτε την εργασία: εδώ
 
Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ  27  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

 


       


   
Ερευνητική  Φροντιστηριακή Εργασία (2001)  
    ΘΕΜΑ: «Ο θεσμός των αναδόχων Οικογενειών για χρόνιους ψυχωσικούς ασθενείς και ο ρόλος  τους εξ απόψεως χριστιανικής»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
    Δείτε την εργασία: εδώ
    Αναρτήθηκε:ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

 


       


   
Ερευνητική  Φροντιστηριακή Εργασία (2001)  
    ΘΕΜΑ: «Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΗΘΙΚΗ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ) ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ»
Εκπονήσας: Σταμάτιος Ζούλας
    Δείτε την εργασία:  εδώ
    Αναρτήθηκε:ΤΕΤΑΡΤΗ  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2017