ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/Επικοινωνιακή Θεολογία


         


 

               Λόγος και αντίλογος, Εκκλησία και κόσμος σε διάλογο

  Προλογικό Σημείωμα: εδώ
  Παρουσίαση (video ): εδώ
 
  Αναρτήθηκε: ΤΡΙΤΗ  28    ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 


         


 

  LES SIX FORMES DE CHARITÉ DE L’ ÉVANGILE DU JUGEMENT DERNIER

  Voir la présentation: ici
  Sommaire  de la présentation: ici
Communication àu Congrès : ici
 
  Αναρτήθηκε: ΤΡΙΤΗ  21  ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

 


         


 

    Τα  έξι είδη της Αγάπης

   
                   
Δείτε την Παρουσίαση: εδώ
Σκεπτικό/ σκοπός παρουσίασης: εδώ
 
Αναρτήθηκε: Πέμπτη    16  Ιουνίου  2016