ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ/Βιοτεχνολογία-Βιοηθική-Τεκνογονία

 

Ερευνητική Φροντιστηριακή Εργασία (2005)
Θέμα: Οι απόψεις των σύγχρονων γερόντων για θέματα  καλλιτεκνίας και ευτεκνίας σε σχέση με την πρόοδο της Βιοτεχνολογίας και της Γενετικής και τις  θέσεις της Βιοηθικής
    Ασημένιας Κουρτεσάκη
 
   Δείτε την  εργασία: εδώ
 
Αναρτήθηκε: ΠΕΜΠΤΗ  27  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

 

 

    Βιοτεχνολογία και Βιοηθική στον Ημερήσιο Αθηναϊκό τύπο,

    Διεξαγωγή: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Ποιμαντική Θεολογία και Αγωγή", Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής
                    Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών    
                   
 
       Στοιχεία της Έρευνας: εδώ
 
Αναρτήθηκε: Δευτέρα  30 Μαϊου  2016