ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

+ Γέρων Φώτιος  (1933-2013)

Περισσότερα: εδώ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: A. M. Σταυροπούλου, Η Συμβουλευτική και η Ποιμαντική του Γέροντος Φωτίου κατά την Ιερά Εξομολόγηση, Ομιλία (11 Μαΐου 2019)