ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣH

Ποιμαντική Πινακοθήκη/ Ποιμαντικές Εικόνες/Καθημερινή Ζωή

 


    
Η ανευθυνότητα του πλήθους, το πείραμα των Darley και Latane

Απομάκρυνση των ανθρώπων  από τον  «τόπο», τη «γη» που αποτελεί χώρο δημιουργίας, ευθύνης. Οι άνθρωποι τοπο-θετούνται σε μη-τόπο (ου-τοπία), αν όχι σε δυσ-τοπία.

Ανάρτηση  Παραασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

  
                  ψωβ
                                Ο ζητιάνος
      σδφ
                        Η  κραυγή
  δ

                           Σταυροί και  κίονες
                           Περισσότερα: εδώ

                                                            Ανάρτηση: 13 Οκτ 15
    
      ζ
                            Το  φθινόπωρο
              
          φ
                     Ο  σχοινοβάτης
           ζσγ
 
                           Νεκρό παιδί