Ένα  παράξενο  σταυρό-λεξο...

   
1. Α. Μ. Σταυροπούλου, Ένα παράξενο σταυρό-λεξο. (Ποιμαντικές Σκέψεις - Σεπτέμβριος 2020).