Θεός Παντοκράτωρ  ή και Πατήρ;

        ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

1. Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Θεός Παντοκράτω ή και Πατήρ, Ποιμαντικές Σκέψεις, Οκτώβριος  2021.
   
   
   
          Πηγές Εικόνων:
        1. Παντοκράτωρ: Στον τρούλλο του πανεπιστημιακού Ιερού Ναού των Εισοδίων  της Παναγίας (Καπνικαρέα).
        2. Πατρική Αγκαλιά: Μακαριστού Αγιοερίτου μοναχού, Γέροντος Μωϋσέως.