Μήνας Φεβρουάριος: Ἡ Ἐκκλησία  μας  τιμᾶ τήν μνήμη τῆς Ἁγίας Φιλοθέης

  

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  

1. Ἀ. Μ. Σταυροπούλου,Πόλεις καί μνῆμες, Ποιμαντική ἐνεργοποίηση τῆς μνήμης τῶν πόλεων.

2. Ἒρευνα (2001), Πόλεις καί μνῆμες, Ἡ Ἁθήνα καί τά πέριξ αὐτῆς.       

3. Τριαντάφυλλου Μπολτέτσου, Στά ἴχνη τῶν Ἁγίων.

4. Δημήτρη Καλλιντέρη, Μικρό σχόλιο.

5.  Ἀνδρέα Χριστοφόρου, Ἁγιασμένη Ἀθήνα.

6. Ραδιοφωνικός Σταθμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ψηφιακός Δίσκος: «Μεταξύ Ἀθηνών καί Ἐσχάτων», 2018

7. «Παραστάτης», (περιοδικὴ ἔκδοση), τεῦχος 2: Πόλεις καὶ Μνῆμες, Δοκιμὲς Ἀστικῆς Ποιμαντικῆς (ἀναμένεται νὰ κυκλοφορηθεῖ περὶ τὰ τέλη Φεβρουαρίου 2018).