ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ/ Επετειακή εκδήλωση για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
   
      ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

   

1 Α.Μ. Σταυροπούλου, Στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν  Εὐρώπη. Ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίηση, Εφημέριος 1988, σ. 184-186, & 208-210.
   
2 Α. Μ. Σταυροπούλου, Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν  οι Ιερείς που ζουν και εργάζονται στο κέντρο της Ενωμένης Ευρώπης σήμερα, Εισήγηση σε Ιερατική Σύναξη,  2016.