ΣΥΝΕΔΡΙΑ  ΕΤΩΝ  2014    2015  2016  2017 2018 2019 2020

                    ΣΥΝΕΔΡΙΑ   2021

Β΄ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο

   

Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί,

Βίος και έργο του Αγίου  Νεκταρίου Πενταπόλεως του θαυματουργού

     
    Οργάνωση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
    Χρόνος: Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020
Σχετικός Ιστότοπος: εδώ
    Σημειώση: Δυνατότητα παρακολούθησης από το Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Synedrio.petheol.gr
    Πρόγραμμα Συνεδρίου: εδώ
    Αναρτήθηκε:ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020

 

2020 Conference
​"Christ, The Measure of Wellness:
Healing Mind, Body, and Soul”
​ 

   

Χριστός, Το μέτρον της Ευεξίας:  Θεραπεύοντας τον Νου, το Σώμα και την Ψυχή.

     
    Οργάνωση: OCAMPR
    Χρόνος: 6-7  Νοεμβρίου 2020
Σχετικός Ιστότοπος: εδώ
    Σημειώση: Δυνατότητα παρακολούθησης από το Διαδίκτυο
    Περισσότερα: εδώ
    Αναρτήθηκε:ΤΡΙΤΗ  6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020