Μήνας Νοέμβριος: Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα

    ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  (Σημειώση: πατήστε πάνω  στους υπερσυνδέσμους για να δείτε τα αρχεία)

1

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα.

   
2

Michael Kimmel, Χρειάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα; The Guardian

   
3 Αρχ. Ειρηναίου Λαφτσή, Παγκόσμιες Ημέρες και εορτές αφιερωμένες στη γυναίκα.
   
4 Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Ισορροπίες και ισορροπίες.
   
5

Ιωάννη Καραβιδόπουλου, Ἡ ἀμοιβαιότητα στὶς σχέσεις καὶ ὑποχρεώσεις τῶν συζύγων, Ἐφημέριος 2020 τεῦχ. 6, σ. 13-15.

   
6 Ελισάβετ Μπαρμπαλιού, Η επιστροφή του άνδρα: Λύνοντας τη σιωπή αιώνων, Εκδ. Πεδίο,  Αθήνα 2017, 416 σ. , Παρουσίαση βιβλίου Η επιστροφή του άνδρα Ελ Μπαρμπαλιού - YouTube
   
7

Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, L’image idéale de l’homme chez la jeune grecque à l’âge où approche le mariage . Louvain 1967, 96 σ., Περίληψη στα ελληνικά.

   
8 Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου, Γένος καὶ Θρησκεία. Φῦλα καὶ θρησκευτικὸ γεγονός. Προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ ἕνα Συνέδριο, Ἐφημέριος 2003, τεῦχ. 1, σ. 14-15.
   
9 Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου και Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου, Φύλο και Θεολογία.
   
10 Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου και Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου, Φύλο και Εκκλησία.
   
11 Αλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου και Στέφανου Χρ. Κουμαρόπουλου, Ἡ Συμβουλευτικὴ Ποιμαντικὴ Ψυχολογία καὶ ἡ ἰσοτιμία τῶν δύο φύλων, Ἐφημέριος 2004 τεῦχ. 10, σ. 15-17, τεῦχ. 11, σ. 16-18.
   
12 Δικαίωμα ἢ καὶ καθῆκον νὰ εἶσαι διαφορετικός; Ὀρθόδοξη θεολογικὴ προσέγγιση καὶ προοπτικὴ σὲ συνεργασία μὲ τὴν Μ. Τρεμούλη. Ε.Ε.Θ.Σ.Π.Α. τ. ΜΑ΄ τιμητικὸν ἀφιέρωμα εἰς Ἠ. Μουτσούλα, Κ. Βλάχο, Γ. Πατρῶνο, Ἀθῆναι · βλ. καὶ περ. «Ἐκκλησία» τεῦχος 4, Ἀπριλίου 2007, σ. 290-296.
   

    Προέλευση εικόνας αρχικής σελίδας:     Σακελλάρη Κουτούζη, Ο ισορροπιστής.