Α΄  Οικουμενική Σύνοδος
 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

          την Κυριακή των Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου

                                                                                                             (31 Μαΐου 2020)

       Οι δογματικές αλήθειες δεν είναι απλά τελεσίδικη κατάληξη μιας διαμάχης απόψεων, αλλά αφετηρία ανοίγματος προς τα μπροστά, ως αληθής βίωση και έκφραση της αγαπώσης τον Θεόν καρδίας. Έτσι μόνον μπορούμε να βαδίζουμε μπροστά με τους Πατέρες, τιμώντας την μνήμη τους, μιμούμενοι τους λόγους, τα έργα και τους αγώνες που έδωσαν για την ορθόδοξη αλήθεια και ζωή.

       Με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιθανό, η πίστη μας στο Τριαδικό δόγμα να απολήγει σε στάση ζωής και τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος να μη βιώνονται ως απόμακρες υπερβατικές οντότητες, αλλά να περνούν στη ζωή μας σε μία δημιουργική αναστροφή και κοινωνία. Κατά συνέπεια θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε στην καθημερινή πράξη των ανθρώπων την πραγματικότητα του Θεού.

   

Περισσότερα