Μετανάστες, ξένοι και πρόσφυγες, συγκάτοικοι όλοι στο ίδιο σπίτι

Αυτόν τον μήνα, με αφορμή το 21ο Διεθνές Συνέδριο του «Διεθνούς Συνδέσμου Ιατρο-Ψυχολογικών και Θρησκευτικών Μελετών» (AIEMPR), 29 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2019, στο Μεξικό, εστιάζουμε την προσοχή μας στο γεγονός των μεγάλων ανθρώπινων μετακινήσεων.