ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ

την ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου

Κεντίδια στον καμβά της ζωής,

σε παρά ένα τεσσαράκοντα κεφάλαια,

που σχολιάζουν γεγονότα,

υποδεικνύουν  στάσεις ζωής

και ανιχνεύουν οδούς σωτηρίας σήμερα,

ας εμβαθύνουμε στη σκέψη

μιας αναδρομής ως προοπτικής ελπίδας και ζωής

(2014-2021 κ.ε.).

                                                                               

                     

Δείτε το βιβλίο: εδώ