Χριστός
   

                                              ΕΠΙ  ΤΩ  ΝΕΩ  ΕΤΕΙ

                                    Έχει ο τροχός … γυρίσματα

 

Οπωσδήποτε οι άνθρωποι δεν πρόκειται με τον  καινούριο χρόνο να ανακαλύψουν εκ νέου τον τροχό (του βίου, της τύχης). Ελπίζουν, όμως, ότι επί τη ανατολή του θα γυρίσει  ο τροχός και θα αλλάξει επί τα βελτίω η τύχη τους, η ζωή τους. Η τύχη μας, λοιπόν, εναποτίθεται σ΄ έναν τροχό ή βρίσκεται στα χέρια ενός Θεού που ενεργεί μεν αλλά επιθυμεί να παραμείνει άγνωστος; Ας μη μας διαφεύγει, ότι ο τροχός αυτός περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα, που δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Χριστό. Εμείς ας φροντίσουμε να κινούμεθα καθ΄ όλον το έτος γύρω από Αυτόν.      

                                                                                      ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !