Ἁγία Φιλοθέη

 

Ἃγιοι οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων 

Ἂν μία ἀπὸ τὶς λειτουργίες τῆς Ποιμαντικῆς εἶναι   ἐνεργοποίηση τῆς μνήμης τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, θὰ ἦταν ὀρθὴ ἡ πράξη  ἐκείνη πού θὰ ἐπιχειροῦσε, ἐνεργοποίηση αὐτὴ νὰ γινόταν πρὸς τὴν κατεύθυνση διατηρήσεως τῆς μνήμης τῶν πιστῶν στὸ χωρο-χρονικό τους περιβάλλον. Νά συνειδητοποιήσουν, δηλαδὴ, τό  ποῦ ζοῦν ἀλλά καὶ πῶς ἦταν αὐτός τόπος σὲ παλαιότερες  εποχές.