Ο Χριστός Παντοκράτωρ.


 

                         ΣΤΕΙΛΕ ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Γιὰ ἐφέτος,

μιὰ εὐχὴ καὶ …προσευχή:

«Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν,
ἡ ἐλπὶς ἡμῶν,

μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς,

τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ».

Καλά Χριστούγεννα και Καλή Πρωτοχρονιά !

Διαδικτυακό Κέντρο
Ποιμαντικών Ερευνών, Μελετών και Εφαρμογών

                     

Περισσότερα