ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

             Ενημερώνουμε τους αγαπητούς επισκέπτες  του ιστότόπου μας ότι 

λειτουργεί    παράλληλα με τον υφιστάμενο   ιστότοπο και ο νέος  ιστότοπός

μας  υπο  νέα  διαδικτυακή  διεύθυνση  www.diapoimansi.com .

          Ο παρόν ιστότοπος θα παραμείνει σε λειτουργία έως την πλήρη

μεταφορά  του   υλικού στο νέο ιστότοπο.

          Η μεταφορά  κρίθηκε  αναγκαία προκειμένου να  προσφέρουμε στους

 επισκέπτες  μας ένα καλύτερο και λειτουργικότερο ιστότοπο.

 
 

                                                                                               Σας ευχαριστούμε

                                                                                             Οι συν-εργάτες του κέντρου «ΔΙΑΠΟΙΜΑΝΣΗ»